Toate drepturile aparţin autorilor documentelor încărcate pe acest site.

+ Propuneţi o fotografie
A fi ... Romîn - Ovid Densuşianu; Bucureşti, 1933
HISTOIRE DE LA LANGUE ROUMAINE - Ovide Densusianu; Bucharest 1929
DIN ISTORIA MIGRAŢIUNILOR PĂSTOREŞTI LA POPOARELE ROMANICE - Ovid Densuşianu; Bucureşti, 1907
ROMÎNI BUNI ŞI ROMÎNI RĂI - Ovid Densuşianu; Bucureşti, 1902
ÎNTRE DOUĂ LUMI - Ovid Densuşianu; Bucureşti, 1899
LA PRISE DE CORDRES ET DE SEBILLE - Ovide Densusianu; Paris, 1896